• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Συγκρότηση μελών ΣΚΑΕ

Τακτικά μέλη

α) Απόφοιτες/τοι προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών τμήματος Κοινωνικής ή/και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας ή τμήματος με τομέα Κοινωνικής ή/και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
β) Διδάσκουσες/οντες του αντικειμένου της Κοινωνικής/Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Δόκιμα μέλη

Φοιτήτριες/ες προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών τμήματος Κοινωνικής/Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας ή τμήματος με τομέα Κοινωνικής ή Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, πανεπιστημίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

*Σε περίπτωση που κάποια/ος είναι παράλληλα και απόφοιτη/ος τμήματος Κοινωνικής/Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, μπορεί να εγγραφεί ως τακτικό μέλος.

Επικουρικά μέλη

α) Απόφοιτες/τοι συναφών με την Κοινωνική/Πολιτισμική Ανθρωπολογία πανεπιστημιακών τμημάτων ή ανώτερων σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με δευτερεύουσα ειδικότητα την Κοινωνική/Πολιτισμική Ανθρωπολογία
β) Εργαζόμενες/οι σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένων κέντρων κοινωνικών ερευνών της Ελλάδας ή του εξωτερικού, που είναι απόφοιτες/οι αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών
γ) Εργαζόμενες/οι σε διάφορους οργανισμούς, υπηρεσίες, επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, που ασχολούνται με την κοινωνική έρευνα, την Κοινωνική/Πολιτισμική Ανθρωπολογία και τον κοινωνικό σχεδιασμό, και είναι απόφοιτες/οι αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών
δ) Άτομα με αξιόλογο συγγραφικό έργο, απόφοιτες/οι αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού

Επίτιμα μέλη

Πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες σε κοινωνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή και ειδικότερα στον ίδιο τον Σύλλογο, ανεξάρτητα από το αν είναι απόφοιτες/οι τμημάτων Κοινωνικής/Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας.

*Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μελών και τη συμμετοχή τους θα βρείτε στο καταστατικό του ΣΚΑΕ (αρ. 6-10)

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

Για τα τακτικά μέλη

1. Αντίγραφο πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, ή ΦΕΚ διορισμού
2. Εισφορά εγγραφής (10€) και εισφορά ετήσιας συνδρομής (15€)

Για τα δόκιμα μέλη

1. Αντίγραφο φοιτητικού δελτίου ή βεβαίωσης φοίτησης
2. Εισφορά εγγραφής (5€) και εισφορά ετήσιας συνδρομής (5€)

Για τα επικουρικά μέλη

1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
2. Αποδεικτικά της επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
3. Οποιοδήποτε συναφές με την ιδιότητα του επικουρικού μέλους, στοιχείο ή έγγραφο, προς αξιολόγηση από ειδική επιτροπή

Εγγραφή νέου μέλους

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως μέλος του συλλόγου, παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε την παρακάτω φόρμα, επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.