image Διαδικτυακή έρευνα για τη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες – Έργο ΕΛΙΔΕΚ «Ψηφιακό Τοπίο»  image Στρογγυλή τράπεζα: Δουλεύοντας στο πεδίο της έμφυλης βίας

ΣΚΑΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Λογότυπο του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλαδας

Αγαπητά μέλη του ΣΚΑΕ, αγαπητές/οί συνάδελφοι,  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας (ΣΚΑΕ), σε εφαρμογή των Άρθρων 24 & 25 του Καταστατικού, συγκαλεί την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. 

  

Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, 10.00-13.00, 

με υβριδικό τρόπο 

διά ζώσης στο αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα I στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

(Λεωφόρος Συγγρού 136, 17671 Καλλιθέα) 

και με δυνατότητα συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας ZOOM.             

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, 

η επαναληπτική Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί  

στον ίδιο χώρο και την ίδια ημέρα, 12.00-15:00. 

 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 

  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ.  

  3. Παρουσίαση ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος, ομάδας περιοδικού (τμήμα δραστηριοτήτων) και πεπραγμένων της ομάδας εργασίας για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κοινωνικούς/ές ανθρωπολόγους 

  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. 

  5. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής 

  6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

  7. Παρουσίαση υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

 

  

Εν όψει της Γ.Σ. επισημαίνουμε τα εξής, βάσει καταστατικού:  

Δήλωση υποψηφιότητας

Όσα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη μας επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή παρακαλούνται να στείλουν μήνυμα στο board@anthroassociation.gr έως τις 28/11 (5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας όπως ορίζεται από το Καταστατικό):

– Στο θέμα του μηνύματος σημειώστε “Υποβολή υποψηφιότητας Δ.Σ.” ή “Υποβολή υποψηφιότητας Ε.Ε.”.

– Συνοδεύστε τη δήλωση υποψηφιότητας με σύντομο βιογραφικό σημείωμα

  

Συμμετοχή:

α) Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη που έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους πριν από την έναρξη της. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις το συντομότερο δυνατό.  

β) Η Γ.Σ. έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς.  

γ) Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει κατά την ψηφοφορία μόνο ένα μέλος ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότησή του.  

δ) Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των Τακτικών Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα, εφόσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από 1/10 τουλάχιστοντων ταμειακώς εντάξει μελών και έχει κατατεθεί στον/στη Γραμματέα του Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ.

ε) Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν αν αυτό αποφασιστεί από τη Γ.Σ. πριν από την έναρξη της συζήτησης.   

στ) Τα δόκιμα μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. και τις ομάδες εργασίας έχοντας δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου. Θυμίζουμε, ωστόσο, ότι στο Καταστατικό προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου των δοκίμων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εφόσον συγκροτήσουν Ένωση Προσώπων.   

 

Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τα μέλη μας που βρίσκονται στην Αθήνα να παραστούν στη Γ.Σ. διά ζώσης. 

Για τη διαδικτυακή συμμετοχή, θα λάβετε τον σύνδεσμο και τις οδηγίες σύνδεσης πριν από τη διεξαγωγή της. Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να είσαστε οικονομικά τακτοποιημένοι/ες για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στη Γ.Σ. διαδικτυακά. 

  

Για το Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος

Κατερίνα Ροζάκου 

 

Ο Γραμματέας 

Γιάννης Κυριακάκης

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.