Κάλεσμα για Περιλήψεις / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Μαθήματα από το 1922 και προοπτικές image Ημερίδα για το προσφυγικό στις 25/02 από το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πρόσληψη Διδάσκοντα/ουσας ΠΔ 407/80 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για Πολιτική Ανθρωπολογία το εαρινό εξάμηνο του 2021-22

Λογότυπα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 Μυτιλήνη 31.01.2022           Α.Π.: 70

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 8/17.01.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/ουσας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

  1. Πολιτική ανθρωπολογία (Μάθημα επιλογής ΣΤ/Η εξάμηνο – 6 ECTS – 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως)
  2. Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού (Μάθημα επιλογής ΣΤ/Η εξάμηνο – 6 ECTS – 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
  3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
  4. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
  5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

ως τη Παρασκευή 11.02.022 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση

secr-sa@aegean.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνο: 2251036323 και 2251036303 (κ. Σοφία Κουτσαφτή – κ. Χρύσα Χατζηνικολάου)

 Η Πρόεδρος

Βενετία Καντσά

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.