• ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση

Η ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση του ΣΚΑΕ συγκροτήθηκε το 2021 με στόχο την ανάδειξη, τη μελέτη και την εφαρμογή της ανθρωπολογικής γνώσης και των αναλυτικών της εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία, στον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού και στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών, αλλά και στην κατάρτιση για τις/τους ίδιες/ίδιους τις/τους εκπαιδευτικούς υπό το πρίσμα των σημερινών κοινωνικών συνθηκών. Σε αυτό το διάστημα έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από δράσεις που αναδεικνύουν τη δυνατότητα παρέμβασης των ανθρωπολογικών προσεγγίσεων στα σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα και επιπλέον μέσω της δυναμικής σχέσης ανθρωπολογίας και εκπαίδευσης, τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Εντός μιας χρονικότητας όπου οι κοινωνικές επιστήμες έχουν εξοβελιστεί από τα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ομάδα κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 σχεδίασε και υλοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Μα τι είναι Κοινωνική Ανθρωπολογία;». Βασικό σκοπό του προγράμματος αποτελεί αφενός η κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και των συναφών επαγγελματικών προοπτικών των κοινωνικών ανθρωπολόγων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, και αφετέρου μια πρώτη εξοικείωση με τον ανθρωπολογικό τρόπο σκέψης, ως μια πρόταση ερμηνείας της κοινωνικής πραγματικότητας και συνειδητοποίησης της κομβικής σημασίας της έννοιας της πολιτισμικής διαφοράς (περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΕ παρακάτω).

Επίσης, στο πλαίσιο της ομάδας ειδικού ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση του ΣΚΑΕ, λειτουργεί ομάδα εργασίας που ασχολείται με το ζήτημα της διδασκαλίας της ανθρωπολογίας. Στόχος της ομάδας είναι να καταγράψει πολυτροπικά και να παρουσιάσει πολυμεσικά εμπειρίες και τρόπους διδασκαλίας και μάθησης, μεθοδολογίες και πρακτικές, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και διλήμματα και προκλήσεις που θέτει η διδασκαλία της ανθρωπολογίας (για περισσότερα σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση της ομάδας επικοινωνήστε με τον συντονιστή της, Ιωάννη Μάνο imanos[at]uom.edu.gr). Ένα ακόμη μέλημα της ομάδας αποτελεί ο διεπιστημονικός διάλογος και για τον λόγο αυτό η ομάδα έχει συμμετάσχει σε ακαδημαϊκά συνέδρια σχετικά την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ομάδας έχει δημιουργηθεί ένα αποθετήριο ηλεκτρονικών πηγών για τη διδασκαλία της Ανθρωπολογίας το οποίο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε εδώ > Αποθετήριο ηλεκτρονικών πηγών για τη διδασκαλία της Ανθρωπολογίας

Επικοινωνία: Ράια Λιγνού > raialignou[at]gmail.com (Συντονίστρια)

Δείτε περισσότερα για την ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση εδώ > Ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση του ΣΚΑΕ

 

Συντακτική επιτροπή περιοδικού για την κοινωνική ανθρωπολογία

Η συντακτική επιτροπή διαχειρίζεται την μορφή και τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού περιοδικού του ΣΚΑΕ το οποίο στην παρούσα, πειραματική φάση θα φιλοξενείται στο ιστολόγιο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΣΚΑΕ. Η συμμετοχή είναι ανοικτή στα μέλη με περιοδική ανανέωση της σύνθεσης της.

Επικοινωνία: Παυσανίας Καραθανάσης > pafsaniask[at]gmail.com, Αλεξάνδρα Μπαλάντινα > alexandra.balandina[at]gmail.com, Γιάννης Κυριακάκης > i.kyriakakis[at]gmail.com (Συντονίστριες/τές).

 

Ομάδα Οικονομικής Ανθρωπολογίας

Σκοπός της ομάδας είναι η συγκέντρωση των ερευνών που έχουν γίνει στον ελληνικό και διεθνή χώρο στο εν λόγω πεδίο, όπως και στο συναφές πεδίο της ανθρωπολογίας της εργασίας, η διερεύνηση και ο αναστοχασμός της παράδοσης του θεωρητικού πεδίου της οικονομικής ανθρωπολογίας μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του κλάδου αλλά και οι σχέσεις του με την “οικονομική επιστήμη” και τις διάφορες εκδοχές της. Επίσης στόχος της ομάδας θα είναι η διάδοση της πολιτισμικής κριτικής στον οικονομικό ντετερμινισμό, ο οποίος υπήρξε (και συνεχίζει να είναι) συστατικό στοιχείο του ηγεμονικού λόγου του αποικιοκρατικού καπιταλισμού. Τέλος, θα επιχειρηθεί η κριτική επισκόπηση των τρόπων διδασκαλίας της οικονομικής ανθρωπολογίας στα πανεπιστήμια, και η διερεύνηση εναλλακτικών μορφών κοινωνικής αναπαραγωγής όπως αλληλέγγυα οικονομία, ηθική οικονομία, ανθρώπινη οικονομία καθώς και των νεότερων εθνογραφικών ερευνών που γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση.

Επικοινωνία: Γιάννης Κυριακάκης > i.kyriakakis[at]gmail.com (Συντονιστής)

 

Ομάδα για την έκδοση τεύχους για την προώθηση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Η ομάδα έχει ως αντικείμενό της τη συγγραφή και την προετοιμασία έκδοσης υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που θα στοχεύει στην ενημέρωση, εντός και εκτός ακαδημαϊκού χώρου, σε σχέση με το αντικείμενο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα θα εργαστεί με στόχο την πληροφόρηση και τη διάδοση, μέσω της εν λόγω έκδοσης, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Ενδεικτικές -προτεινόμενες- θεματικές της έκδοσης είναι οι εξής:

Τι είναι Κοινωνική Ανθρωπολογία; Η σχέση της με άλλες επιστήμες (π.χ. Κοινωνιολογία, Λαογραφία, Φυσική Ανθρωπολογία), ιστορική διαδρομή της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ανθρωπολογικές έρευνες στην Ελλάδα, οι ανθρωπολογικές σπουδές στην Ελλάδα, τα πεδία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,ηΗ Κοινωνική Ανθρωπολογία στον δημόσιο χώρο, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Κοινωνικών Ανθρωπολόγων στην Ελλάδα. Βασικές αρμοδιότητες της ομάδας θα αποτελέσουν πέρα από τη συγγραφή και την επεξεργασία του υλικού και η αναζήτηση χρηματοδότησης, καθώς, επίσης, θα αποφασιστεί, σε συμφωνία με το Δ.Σ., και ο τρόπος διάχυσης του υλικού. Η ομάδα έχει προχωρήσει σε μία πρώτη συνάντηση κατά την οποία έγινε κατανομή των αρμοδιοτήτων και αναμένεται να συνεχίσει τη δράση της στο προσεχές διάστημα.

Επικοινωνία: Σάββας Τριανταφυλλίδης > savvas172007[at]yahoo.gr (Συντονιστής)

 

Ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την Ανθρωπολογία του Χορού

Η κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία μελετά τον χορό ως πεδίο ανθρώπινης εμπειρίας και μορφή κοινωνικής δράσης. Η θεαματική αύξηση των ερευνών για τον χορό τις τελευταίες δεκαετίες, σε παγκόσμια κλίμακα, έχει εδραιώσει την ανθρωπολογία του χορού, ως τον κλάδο που εξετάζει συστηματικά τις πολλαπλές μορφές του χορευτικού φαινομένου, τις ποικίλες νοηματοδοτήσεις του και την κιναισθητική και παραστασιακή του έκφραση σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια.

Η ανθρωπολογική μελέτη του χορού εκκινεί από τα κύρια θεωρητικά ρεύματα της μητρικής πειθαρχίας. Συνομιλεί, όμως, κριτικά και αναστοχαστικά με τις επιστημολογικές και μεθοδολογικές παραδόσεις της μετααποικιακής κριτικής, των πολιτισμικών σπουδών, των σπουδών του φύλου, των σπουδών επιτέλεσης και των σύγχρονων προσεγγίσεων της έννοιας του σώματος προκειμένου να αποφύγει τα θεωρητικά και ερμηνευτικά αδιέξοδα, που έχουν δημιουργήσει οι εθνοκεντρικές και δυτικοκεντρικές εννοιολογήσεις της έννοιας του χορού.

Έννοιες όπως κίνηση, σώμα, επιτέλεση, υλικότητα, φύλο, σεξουαλικότητα, ταυτότητες, πολιτική, διεθνικότητα, μετανάστευση, κατανάλωση, λογοτεχνία, εικόνα, εκπαίδευση, συναισθήματα και αισθήσεις αποτελούν, ταυτόχρονα, ερευνητικά πεδία και κάποια από τα αναλυτικά εργαλεία της ανθρωπολογικής ανάλυσης και θεώρησης πρακτικών που κατηγοριοποιούνται ως “χορός”.

Η ομάδα ενδιαφέροντος για την ανθρωπολογία του χορού δημιουργήθηκε για να συμβάλει στους παρακάτω στόχους:

  • Ανάδειξη των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων της ανθρωπολογικής μελέτης του χορού ως εργαλείου για την ολιστική θεώρηση της κοινωνίας και του πολιτισμού.
  • Καταγραφή και αποτύπωση της επιστημονικής και ερευνητικής δράσης και της παραχθείσας/παραγόμενης ανθρωπολογικής (και άλλης) γνώσης στην Ελλάδα, στο πεδίο του χορού.
  • Ανάδειξη των σύγχρονων ανθρωπολογικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών τάσεων στην έρευνα για το χορό, σε διεθνές επίπεδο, και η ένταξη/ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό παράδειγμα.
  • Εντατική και συστηματική ενασχόληση με την εθνογραφική συνθήκη της μελέτης του χορού καθώς και τους τρόπους και τα μέσα, με τα οποία παρουσιάζουμε τις εθνογραφίες για το χορό και τις ιστορίες των ανθρώπων που μελετούμε.
  • Ανάπτυξη μιας συστηματικής συζήτησης για τη μελέτη του χορού στην Ελλάδα, από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας, αλλά και άλλων, συναφών γνωστικών και επιστημονικών πεδίων σε κλίμα διεπιστημονικού διαλόγου και επιστημολογικής όσμωσης.
  • Οργάνωση σχετικών δράσεων για την ανάδειξη και προώθηση των παραπάνω επιδιώξεων

Επικοινωνία: Ιωάννης Μάνος > imanos[at]uom.edu.gr (Συντονιστής)

 

Ομάδα εργασίας για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων Κοινωνικών Ανθρωπολόγων

Η ομάδα με στόχο την εισήγηση ρύθμισης για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, συγκροτήθηκε τον Απρίλιο 2021, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας (ΣΚΑΕ), εκπροσωπούμενου από την πρόεδρο  του ΔΣ, Κατερίνα Ροζάκου, και την αντιπρόεδρο, Λαμπρινή Στύλιου. Στην ομάδα συμμετέχουν, ακόμη, οι (τότε) πρόεδροι των τμημάτων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Ειρήνη Τουντασάκη, η πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και  Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια Βενετία Καντσά, η διευθύντρια του Τομέα του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελευθερία Δέλτσου και ο Γιάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών,  Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Βασικός σκοπός της ομάδας είναι η δημιουργία κειμένου-εισήγησης για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων Κοινωνικών Ανθρωπολόγων. Η ομάδα θα συνεχίσει τις εργασίες της σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και μέχρι την επίτευξη της κατάθεσης της σχετικής εισήγησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Επικοινωνία: Κατερίνα Ροζάκου > krozakou[at]panteion.gr και Λαμπρινή Στύλιου lambrinistyliou[at]yahoo.com (Συντονίστριες)

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση-Ενημέρωση από την ομάδα εδώ > Ανακοίνωση-Ενημέρωση από την ομάδα εργασίας για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων Κοινωνικών Ανθρωπολόγων

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.