Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Συντονιστή / Συντονίστρια Κοινωνικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη. image University of Oslo: 2 PhD Research Fellowships in Social Anthropology

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνη Δραστηριοτήτων Προγράμματος για την περιοχή της Λέσβου.

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ_27.05.2021

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης.

Tα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas4@caritas.gr

και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΔΠ 05/2021.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Κυριακή 13 Ιουνίου 2021.

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.