image Vaccines and Vaccinations: material, social, cultural and political artifacts in anthropological perspective image Εγκληματικό Ζήτημα και Ποινικοί Θεσμοί την Εποχή των Κρίσεων

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Ε.Σ.Π.) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να βρείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Κοινωνικού Επιστήμονα στην Αθήνα, για πλήρη  απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση προγράμματος. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια ισχυρή συνεργασία που φέρνει σε επαφή οργανισμούς σε τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Ολλανδία, Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο για την υποστήριξη θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Το έργο συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης των πολιτών τρίτων χωρών υποστηρίζοντας την ένταξή τους  στις κοινωνίες υποδοχής. Βασικοί στόχοι του είναι η βελτίωση  της πρόσβασης σε υπηρεσίες, η ανάπτυξη  της ικανότητας παρέμβασης των χειριστών υποθέσεων, ιδίως εκείνων που εργάζονται με παιδιά και νέους, ενίσχυση της  μάθησης και της γνώση μεταξύ των οργανώσεων που εργάζονται σε αυτά τα θέματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη θέση συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο του έργου, τα άλλα μέλη της ομάδας και τους άλλους εταίρους για την επίτευξη των στόχων. Ο κάτοχος της θέσης, θα υλοποιήσει τις σχετικές δραστηριότητες των πακέτων εργασίας, όπως ορίζεται  από την τεκμηρίωση του έργου και θα είναι υπεύθυνος /η για την παράδοση των αποτελεσμάτων εγκαίρως και εντός του πεδίου εφαρμογής.

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Οργάνωση και υλοποίηση δια ζώσης και διαδικτυακά,  σεμιναρίων, συναντήσεων και εργαστηρίων με νέους δικαιούχους,  επαγγελματίες άλλων φορέων  και εθελοντές.
 • Οργάνωση της προσαρμοσμένης μεθοδολογίας  των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της  προσωπικής ή / και διαδικτυακής εκπαίδευσης σε δικαιούχους νέους που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας.
 • Συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και συμμετοχή στις σχετικές ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη των μεθοδολογιών και των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Οργάνωση και διευκόλυνση οργανωμένων συζητήσεων με ενδιαφερόμενα μέρη, όπως νέους πολίτες τρίτων χωρών, επαγγελματίες χειριστές υποθέσεων, επιτρόπους ανηλίκων, εκπαιδευτές κλπ.
 • Τήρηση αρχείων παρεμβάσεων και τακτικές αναφορές στον υπεύθυνο του έργου και στον επικεφαλής εταίρο ανάλογα με τις ανάγκες. Διοικητική και επιχειρησιακή υποστήριξη στις δραστηριότητες του έργου, όπως η συμπλήρωση αιτήσεων προμηθειών, εξεύρεση χώρων, επιμέλεια εκδηλώσεων, επικοινωνία και δημοσιότητα του εκπαιδευτικού υλικού.
 • Υποχρέωση έγκαιρης αναφοράς προβλημάτων, καθυστερήσεων και αλλαγών στον υπεύθυνο του έργου.
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό,  που αφορούν την υλοποίηση του έργου, σε  εκδηλώσεις διάδοσης και άλλες συναντήσεις.
 • Υποχρέωση τήρησης όλων των πολιτικών προστασίας του ΕΣΠ καθώς η θέση θα έρχεται σε επαφή με ιδιαίτερα ευάλωτους εξυπηρετούμενους.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας ή άλλου σχετικού πεδίου, σε συνδυασμό με εμπειρία στο σχεδιασμό και τη υλοποίηση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Ελάχιστη εμπειρία δύο ετών σε συναφείς τομείς και σε εκπαιδευτικές δράσεις με νέους.
 • Κατανόηση του συστήματος τυπικής , άτυπης και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα  και τις προκλήσεις που παρουσιάζει για υπηκόους τρίτων χωρών.
 • Ικανότητα στο πακέτο του Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook κ.λπ.).
 • Εξαιρετική γνώση  Ελληνικών  και Αγγλικών.
 • Κατανόηση και ικανότητα διατήρησης της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού των δικαιούχων.
 • Ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, θετική στάση και αντίληψη, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα να παρέχει σαφείς γραμμές επικοινωνίας, ικανότητα προσαρμογής  των στοιχείων του έργου  σε μεταβαλλόμενο πλαίσιο, ικανότητα ευελιξίας.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακό ή επιπλέον εκπαίδευση στον σχετικό τομέα.
 • Εθελοντική εμπειρία σε αντίστοιχο πεδίο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΚΕΠΙ_030221

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  30/1/2022 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Σε περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

 

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Δείτε την ανακοίνωση στο site του οργανισμού: https://www.gcr.gr/el/theseis-ergasias/item/1875-kepi-030221

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.