image Δελτίο Τύπου | Σεμινάριο “Afghan women beyond victimization and orientalism. Anthropological perspectives” image Εκδήλωση «Γυναικοκτονίες και έμφυλη βία στην Ελλάδα» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΚΑΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 19/12/2021

Λογότυπο του Συλλογου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας (ΣΚΑΕ), σε εφαρμογή των Άρθρων 24 & 25 του Καταστατικού, συγκαλεί την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. 

Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, 10.30-14.00 με τηλεδιάσκεψη. 

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης και οι οδηγίες σύνδεσης θα σταλούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα μέλη του ΣΚΑΕ την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, επαναληπτική Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, 18.00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  3. Πρόταση για αύξηση του ποσού συνδρομής των μελών του ΣΚΑΕ
  4. Προϋπολογισμός της νέας περιόδου
  5. Σχεδιασμός δράσεων ΔΣ για τη νέα περίοδο
  6. Συγκρότηση ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος

 

Εν όψει της Γ.Σ. επισημαίνουμε τα εξής, βάσει καταστατικού:

α) Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη που έχουν καταβάλει τις συνδρομές τους πριν από την έναρξη της. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τις οικονομικές υποχρεώσεις της συνδρομής σας το συντομότερο δυνατό, καθώς μάλιστα δεν θα είναι δυνατή η καταβολή της συνδρομής διά ζώσης την ημέρα της ΓΣ, λόγω της διαδικτυακής διεξαγωγής της.

β) Η Γ.Σ. έχει απαρτία αν παρευρίσκεται το 50% συν ένα των μελών που είναι τακτοποιημένα ταμειακώς.

γ) Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει κατά την ψηφοφορία μόνο ένα μέλος ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότησή του.

δ) Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των Τακτικών Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα, εφόσον ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που υπογράφεται από 1/10 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και έχει κατατεθεί στο/στη Γραμματέα του Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. (board@anthroassociation.gr)

ε) Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν αν αυτό αποφασιστεί από τη Γ.Σ. πριν από την έναρξη της συζήτησης.

στ) Τα δόκιμα μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. και τις ομάδες εργασίας έχοντας δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου.

ζ) Θυμίζουμε, ωστόσο, ότι το Καταστατικό προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπου των δοκίμων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εφόσον συγκροτήσουν Ένωση Προσώπων. Κάτι τέτοιο, απ’ ότι γνωρίζουμε δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

η) Βάσει καταστατικού (Άρθρο 5), μπορούν να προταθούν ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος κατόπιν αιτήματος προς το Δ.Σ. ή/και την Γ.Σ. του Συλλόγου. Στην Γ.Σ. εγκρίνονται οι επιτροπές αυτών των ομάδων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η διάρκεια λειτουργίας τους. Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε οι προτάσεις για την συγκρότηση ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος να περιλαμβάνουν α) τίτλο, β) σύντομη περιγραφή, γ) σκοπούς και δραστηριότητες που προτίθεται να αναπτύξει η ομάδα, δ) επιτροπή που θα διευθύνει την ομάδα, ε) προτεινόμενος χρόνος λειτουργίας. Σχετικές προτάσεις μπορούν να κατατεθούν στο ΔΣ έως την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου ή κατευθείαν την ημέρα της Γ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΚΑΕ

Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Κατερίνα Ροζάκου

Γιάννης Κυριακάκης

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.