ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – HRE image Προκήρυξη θέσης για ένα (1) μάθημα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας από το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Παν. Δ. Αττικής

Μετάδραση: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Λογότυπο της Μετάδρασης

Τίτλος Θέσης: Επικεφαλής Τομέα Προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας
Σημείο απασχόλησης: Γραφεία ΜΕΤΑδρασης στην Αθήνα

Η ΜΕΤΑδραση διαθέτει δέκα χρόνια εμπειρίας στους τομείς της διερμηνείας, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων, έχει αναπτύξει ένα μοναδικό δίκτυο προστασίας για τα παιδιά αυτά, το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων: συνοδείες, δομές φιλοξενίας, επιτροπεία, ημιαυτόνομη διαβίωση, ανάδοχη φροντίδα και δράσεις που αφορούν στους ασυνόδευτους ανήλικους που βρίσκονται σε αστεγία.

Καθήκοντα θέσης:
– Είναι υπεύθυνος/η του Τμήματος Ασυνόδευτων Ανηλίκων που περιλαμβάνει τις παραπάνω δράσεις
– Συντονίζει και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία των δράσεων και προωθεί την συνεργασία μεταξύ τους και μεταξύ των άλλων τμημάτων
– Συνδιαμορφώνει την πολιτική και τους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων παιδικής προστασίας της Οργάνωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης
– Προτείνει τον σχεδιασμό νέων δράσεων παιδικής προστασίας
– Συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς και χρηματοδότες για την πορεία και την υλοποίηση των δράσεων
– Καταρτίζει μηνιαίες αναφορές βάσει των αναφορών των επικεφαλής των δράσεων συνολικά για τον Τομέα Παιδικής Προστασίας προς τη διοίκηση της Οργάνωσης, τους χρηματοδότες και τους εμπλεκόμενους φορείς
– Αξιολογεί τους επικεφαλής των δράσεων παιδικής προστασίας και συμμετέχει στις αξιολογήσεις των ομάδων τους
– Διασφαλίζει την υλοποίηση των προγραμμάτων παιδικής προστασίας βάσει των κανονισμών της Οργάνωσης και των διεθνών προτύπων
– Διαμορφώνει προτάσεις σε συνεργασία με το τμήμα συνηγορίας
– Επισκέπτεται τις ομάδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την ενδυνάμωση και ενίσχυσή τους
– Διαπιστώνει και επικοινωνεί τις ανάγκες εκπαίδευσης των απασχολούμενων στον τομέα παιδικής προστασίας και τις επικοινωνεί στα αρμόδια τμήματα
– Εκπροσωπεί την Οργάνωση σε συναντήσεις συντονισμού, φορέων και ομάδων εργασίας, εντός και εκτός Ελλάδας.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ σε κοινωνικές, ανθρωπιστικές ή νομικές επιστήμες
– Εμπειρία σε θέματα προστασίας ευάλωτων ομάδων τουλάχιστον 8 ετών
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
– Άριστες γνώσεις MS Office
– Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
– Δεξιότητες διαχείρισης ομάδων
– Συνέπεια και ανάπτυξη πρωτοβουλιών
– Διαπραγματευτικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα:
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (σε θέματα σχετικά με τη θέση)
– Προϋπηρεσία σε θέση διεύθυνσης ή συντονισμού  προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων τουλάχιστον 3 έτη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org με ένδειξη στο θέμα “Επικεφαλής Τομέα προγραμμάτων παιδικής προστασίας” έως τις 15/07/2021.

Η θέση χρηματοδοτείται από τον φορέα International Catholic Migration Commission.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.