image Στον απόηχο της δίκης της ΧΑ: Αντιφασιστική μνήμη, αντιρατσιστική εκπαίδευση – Τώρα τι; image Ανακοίνωση έγκρισης υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος «Μα τι είναι Κοινωνική Ανθρωπολογία;» του ΣΚΑΕ από το ΥΠΑΙΘ

Conference Call for Papers: Divergent Temporalities

University of Leicester & Panteion University of Social and Political Sciences

Conference on

Divergent Temporalities: Capitalism and the Conquest of SpaceTime

An interdisciplinary approach to temporal changes in global
peripheries (18th 21st centuries)


May 2627, 2022


Venue:

Panteion University of Social and Political Sciences

136 Syggrou Ave. Athens, Greece Athens, Greece


Call for PapersThe conceptualization and the experience of spacetime have undergone radical  transformations during the transition to modernity, accompanying the global spread of varieties of industrial capitalism. The separation of time and space and, consequently, their emptying, are the most distinctive of such shifts. The stabilization and expansion of the capitalist mode of production, the uses of new technologies, as well as the formation of nationstates seem to be the driving forces behind the disconnection of notions of space from the (local) experienced place, becoming more distant and abstract. Likewise, the spread of mechanical clocks as the dominant means of time measurement and timekeeping and the standardization of time molded different attitudes toward time. Time came to be perceived as a homogeneous, empty and calculable mathematical quantity that reflected the uniformity of social and work organization of time.


In the capitalist economic system, time and space become commodities and their control is at stake. The demand for faster global capital circulation goes hand in hand with the formation of a broader ethical, social and political culture of speedingup leading to spacetime
compression, even to the annihilation of space by time. At the same time, one of the main features of the global spread of capitalism has been historically its uneven character, with ‘peripheries’ broadly defined, and understood here not just geographically, but also culturally apparent everywhere, even within the metropolitan core. Their presence emphasized the uneasy and frequently conflictual coexistence of differentiated spacetime structures, where the standard time of capitalist modernity was modulated, warped, or
resisted by allegedly ‘premodern’ temporal structures, often more attuned to concrete lived experience and structured just as much by gender, social class, culture, or religion as by geographical location.


Almost invariably conceptualized through the topos of temporal lag by the hegemonic positivist narrative, such alternative temporal registers were not simply remnants of another
era, but strategic sites where peripheral actors could articulate their reactions, resistance, or opposition in the context of highly asymmetric power structures. Spanning the micro, meso, and macro levels and ranging from ‘Blue Mondays’ through the discovery of Heimat and
‘heritage’ to revolutionary attempts to redesign the calendar, such temporalities did not merely attest to Reinhard Koselleck’s “contemporaneity of the noncontemporaneous”, but were alwaysalready vectors of political action.


In the contemporary political context, we are at the limits of human time and of the acceleration of reality. Geostruggles involving indigenous temporalities, anticolonial resistances, and the looming ecological disaster affecting the peripheries demand an investigation of alternative temporal registers located across all of the world system, and not exclusive to central and advanced socioeconomic settings.


The conference focuses on the fabric of everyday life practices, perceptions, reactions, attitudes and simulations of temporal and spatial assemblages, among different social classes, in different regions, etc., where coexistent and multifarious temporalities can be observed, and on the political potential of such ‘peripheral’ temporal registers as challenges or alternatives to the universal standard time of capitalist modernity.


Our goal is to combine case studies and theoretical analyses to examine these multiple and interwoven spacetime transformations through an interdisciplinary lens bringing together history, anthropology, sociology, cultural studies, political science, philosophy, geography and urban studies, theology, gender studies, postcolonial studies, psychiatry and medical sciences, literary studies, cinema and media studies, fine arts.


The topics the conference intends to address include, without being limited to, the following:


Temporal modernization as experience and as ideology

Capitalist organization of production, modern timekeeping and the quest for time 
discipline, punctuality and simultaneity
The tools of temporal standardization and acceleration: mechanical clocks, from 
pocket to multifunctional digital watches, diaries, bookkeeping, newspapers, daylight  saving time, etc.; technological innovations and spacetime transformations (means  of communication and transport)
Temporal dynamics and the dialectics of acceleration and deceleration. Past and 
contemporary developments.
Alternative ideas about time in the past and in nonWestern societies and their 
challenge by capitalist modernity (temporal secularization, rationalization etc.)
Globalization and colonization of spacetime: temporal imperialism (commerce and
spacetime synchronization, imposition and/or adoption of Western European  temporal structures in colonies and the semiperiphery); temporal struggles,  resistance and adaptation;
Crosscultural studies of time regimes (the concept of Western progressive time and 
the backward time of the Other, differentiations between urban and rural spacetime);  cartography and locative media; from Metropolis to Metapolis (terrain vagues,  gentrification and the «new urban colonialism»);
Utopian ideas about time and revolutionary temporal practices;

Temporality and Biopolitics: Time Labor Leisure: time as commodity (Fordism, 
postfordism, working hours, class and gender differences in time allocation).
Time in socialist and postsocialist experience.

The invention and commercialization of leisure time (the class and gender dimensions  of leisure time, the culture of traveling: from The Grand Tour to the millennial  obsession with speed world tours).

Medical and psychiatric discourses on temporal practices and ethics: worklife 
balance, public health policies, capital and time pressure;
Posthuman capitalism, algorithmic governmentality, and the acceleration of time: 
speed, politics, and the state of emergency; utopian concepts of time acceleration and  space annihilation; running out of time and the looming ecological disaster
Artistic movements: practices, simulations, representations and imaginations of 
spacetime transformations in fine, visual arts and popular culture.

We welcome submissions from doctoral students, postdoctoral and independent  researchers, 
artists, academics and scholars, as well as professionals from various disciplines.  Presentations  should be in English and should not exceed 20 minutes. Proposals should not exceed 300 words, including proposal title, abstract, full name, affiliation and contact details. Proposals should be submitted by email to temporalities2022@gmail.com  by November 1, 2021.

Participants will be notified of the selection of their abstract by January 10, 2022.


Organizing Committee


Prof. Athina Katratzogianni, Leicester University

Ass. Prof. Raul Castorcea, Leicester University

Ass. Prof. Andreas Lyberatos, Panteion University

Ass. Prof. Dimitra Kofti, Panteion University

Anna Krinaki, Ph.D. candidate, Panteion University

Andrei DanSorescu, Ph.D. Candidate, University of Leicester

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.