image Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ image Τώρα τι; – Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας – Σεμινάριο Τετάρτης 19/01/22

Διοικητικός απολογισμός 2021, Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας

[ > Περιγραφή αρχικής εικόνας: Το βασικό λογότυπο του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας περιλαμβάνει σε κεφαλαία τα αρχικά γράμματα ΣΚΑΕ σε πορτοκαλί χρώμα και λιτή στενόμακρη γραμματοσειρά. Στο κάτω μέρος του λογοτύπου αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, σε γκρι χρώμα, στα ελληνικά ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και στα αγγλικά ASSOCIATION OF SOCIAL ANTHROPOLOGISTS GREECE – ]

> Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον Διοικητικό Απολογισμό του ΣΚΑΕ για το 2021 σε αρχείο pdf από εδώ: ΣΚΑΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021


Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

 

Παρά τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας COVID-19 και τις μεγάλες αναβολές και καθυστερήσεις που σημειώθηκαν εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών στις συνθήκες αυτές, το 2021 ο Σύλλογος Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας (ΣΚΑΕ) ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες λειτουργίας του σωματείου (απόκτηση έδρας, λήψη ΑΦΜ, δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2020, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και Internet banking κοκ.). Παράλληλα, προχώρησε σε μια σειρά από εργασίες υποδομής (λειτουργία ιστοσελίδας, λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λογότυπο) οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την επικοινωνία του ΣΚΑΕ με τα μέλη του αλλά και την επίτευξη βασικών σκοπών του συλλόγου όπως, για παράδειγμα, τη γνωστοποίηση, ανάπτυξη και διάδοση του επιστημονικού αντικειμένου της Κοινωνικής/ Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν την Κοινωνική/Πολιτισμική Ανθρωπολογία και την ανθρωπολογική έρευνα. Στον Διοικητικό Απολογισμό που ακολουθεί παρατίθενται εν συντομία οι δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2021.

Μέλη

Ο Σύλλογος Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας έχει συνολικά 191 εγγεγραμμένα μέλη, από τα οποία 28 δόκιμα και 163 τακτικά (στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης).

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν εννέα συνεδριάσεις του ΔΣ (και τουλάχιστον διπλάσιες συντονιστικές συναντήσεις του ΔΣ). Στις συνεδριάσεις παραβρέθηκαν και έλαβαν τον λόγο δεκάδες μέλη του ΣΚΑΕ, όπως εξάλλου προβλέπεται βάσει καταστατικού (Άρθρο 16, παρ. 5).

Αναπλήρωση μέλους του ΔΣ

Στις 9 Νοεμβρίου 2021, το μέλος του ΔΣ, Δημήτρης Δαλάκογλου υπέβαλε ηλεκτρονικά επιστολή παραίτησης λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. Το ΔΣ ευχαρίστησε θερμά τον συνάδελφο για τη συμβολή του στο κρίσιμο πρώτο διάστημα της θητείας του και προχώρησε στην αναπλήρωσή του από τον πρώτο επιλαχόντα στην εκλογική διαδικασία, Σάββα Τριανταφυλλίδη, όπως προβλέπεται από το καταστατικό (στη συνεδρίαση του ΔΣ της 9ης Νοεμβρίου 2021).

Εκδηλώσεις

Το σεμινάριο εγκαινίασε την προσπάθεια του ΣΚΑΕ να διαδώσει και να προάγει την ανθρωπολογική γνώση και πρακτική στην Ελλάδα, αλλά και να παρέμβει στην δημόσια σφαίρα και σε φλέγοντα επίκαιρα ζητήματα.

Το σεμινάριο ήταν ανοιχτό στο κοινό και είναι διαθέσιμο στο κανάλι του ΣΚΑΕ στο You tube.

Η πρώτη αυτή διά ζώσης εκδήλωση του ΣΚΑΕ είχε μεγάλη συμμετοχή από περίπου 150 μέλη και φίλους/ες του συλλόγου.

  • Διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου / συζήτησης με θέμα «Για μια αναστοχαστική, εντοπισμένη και κριτική σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα», 7 Μαΐου 2021

Το σεμινάριο απευθυνόταν στα μέλη του ΣΚΑΕ και ως αντικείμενο είχε τη σχέση μας με τα κοινωνικά δίκτυα. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να καλύψει την ανάγκη να συζητήσουμε μεταξύ μας, ως ανθρωπολόγοι και μέλη του συλλόγου, σχετικά με τη στάση που κρατάμε απέναντι σε συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και απέναντι στην έννοια του διαμοιρασμού εν γένει.

Διοργάνωση 1ου συνεδρίου του ΣΚΑΕ – αναβολή για τον Ιούνιο 2022

Το 2021 αποφασίστηκε η διοργάνωση του 1ου συνεδρίου του ΣΚΑΕ με θέμα «Η Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Δημόσιο Πεδίο». Το συνέδριο ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2021, αλλά λόγω της πανδημίας Covid-19 αποφασίστηκε η αναβολή και μετάθεσή του για τον Ιούνιο 2022. Η θεματική του συνεδρίου μάς προσ(κ)αλεί να συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους η Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορεί να συμβάλλει στη διερεύνηση, την κριτική κατανόηση και παρέμβαση σε μια σειρά από κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Συνδυάζοντας τον επαγγελματικό και τον επιστημονικό χαρακτήρα του ΣΚΑΕ, το συνέδριο έχει σκοπό να αναδείξει πεδία και τρόπους έμπρακτης συμβολής της κοινωνικής ανθρωπολογίας τόσο στα πεδία της έρευνας και του πανεπιστημίου όσο και πέρα από αυτό. Το συνέδριο δομείται γύρω από έξι στρογγυλά τραπέζια τα οποία έχουν διαμορφωθεί, παράλληλες δράσεις με τη συμμετοχή εργαστηρίων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας πανεπιστημίων, ενώ περιλαμβάνει συμμετοχή εξω-πανεπιστημιακών φορέων.

Το συνέδριο το οποίο έχει μετατεθεί για την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο Αθηνών με ταυτόχρονη αναμετάδοση (livestreaming).

Επικοινωνία

Ο Σύλλογος έχει καταφέρει στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του να λειτουργήσει ως κόμβος συλλογής και κυκλοφορίας πληροφοριών σε σχέση με δράσεις Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στην Ελλάδα (και σε έναν βαθμό και στο εξωτερικό). Συγκεντρώνει και αναδημοσιεύει σχετικές προσκλήσεις και ανακοινώσεις από συναφή τμήματα πανεπιστημίων αλλά και εξω-πανεπιστημιακούς φορείς κοινωνικής ανθρωπολογίας και, γενικότερα, κοινωνικών επιστημών.

Εντός του 2021 ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω σχετικές ενέργειες:

  • Δημιουργία ιστοσελίδας ΣΚΑΕ

  • Αγορά πακέτου διαδικτυακών συναντήσεων zoom για τους σκοπούς της διαδικτυακής επικοινωνίας του συλλόγου (διεξαγωγή υβριδικών ή/ και διαδικτυακών συνεδριάσεων του ΔΣ, διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης, διοργάνωση διαδικτυακών ή/και υβριδικών εκδηλώσεων του συλλόγου κοκ.)

  • Λειτουργία σελίδας του ΣΚΑΕ στο Facebook (ακολουθούν 1451 άτομα)

  • Δημιουργία καναλιού του ΣΚΑΕ στο Youtube

  • Δημιουργία λίστας επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – mailinglist

Η λίστα επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του ΣΚΑΕ αλλά σε μια ευρύτερη κοινότητα κοινωνικών ανθρωπολόγων και, γενικότερα, κοινωνικών επιστημόνων. Στόχος είναι να αποτελέσει το μέσο διάχυσης της πληροφορίας και ενημέρωσης σχετικά με θέσεις εργασίας, προκηρύξεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποτροφιών, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις υποβολής άρθρων σε περιοδικά, προσκλήσεις σε συνέδρια, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις, εντός και εκτός των ελληνικών πανεπιστημίων.

Η ηλεκτρονική λίστα βρίσκεται υπό δοκιμή και θα τεθεί σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα.

Λογότυπο του ΣΚΑΕ

Ο ΣΚΑΕ απέκτησε ένα βασικό και πέντε συμπληρωματικά λογότυπα.

 

Λογότυπο του Συλλογου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας

 

[ > Περιγραφή εικόνας: Το βασικό λογότυπο του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας περιλαμβάνει με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα ΣΚΑΕ σε πορτοκαλί χρώμα και λιτή στενόμακρη γραμματοσειρά. Στο κάτω μέρος του λογοτύπου αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα, σε γκρι χρώμα, στα ελληνικά ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και στα αγγλικά ASSOCIATION OF SOCIAL ANTHROPOLOGISTS GREECE. – ]

[ > Περιγραφή εικόνας: Το δεύτερο λογότυπο του ΣΚΑΕ αποτελείται από μια διαγώνια πορτοκαλί γραμμή σε λευκό, ορθογώνιο φόντο. Στην επάνω αριστερά πλευρά, με γκρίζα γράμματα, είναι γραμμένη η επωνυμία του Συλλόγου στα αγγλικά και στην κάτω δεξιά πλευρά στα ελληνικά. – ]

[ – Περιγραφή εικόνας: Ένα ζευγάρι λογοτύπων αποδίδουν το ΣΚΑΕ σε δύο γραμμές ΣΚ επάνω και ΑΕ ακριβώς κάτω, σε γεωμετρικά, αφαιρετικά σχήματα, χρώματος πορτοκαλί και μαύρου, αντίστοιχα. – ]

[ > Περιγραφή εικόνας: Τέλος, ένα ακόμα ζευγάρι λογοτύπων, χρησιμοποιεί τα ίδια γεωμετρικά αφαιρετικά σχήματα αλλά σε οριζόντια διάταξη. – ]

Ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος και ομάδες εργασίας

Ομάδα εργασίας εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος

Σχεδιασμός και υποβολή πρότασης προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο “Μα τι είναι Κοινωνική Ανθρωπολογία;” στο πλαίσιο της ενότητας/θεματικής του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η πρόταση εγκρίθηκε και η υλοποίησή του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2022. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σκοπό έχει τη διάδοση του γνωστικού αντικειμένου της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και του επαγγέλματος του/της ανθρωπολόγου, αλλά και την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τον ανθρωπολογικό τρόπο σκέψης, ως ενός διαφορετικού τρόπου θέασης του κόσμου. Την υλοποίηση του στις σχολικές μονάδες θα αναλάβουν μέλη της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας, αλλά και μέλη του ΣΚΑΕ που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον.

Ομάδα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κοινωνικών ανθρωπολόγων

Κατόπιν πρωτοβουλίας του ΣΚΑΕ και πρόσκλησης προς τα πανεπιστημιακά τμήματα και τομείς με Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών καθώς και Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, συγκροτήθηκε τον Μάιο του 2021 ομάδα εργασίας με αντικείμενο την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών και την δρομολόγηση ενεργειών για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κοινωνικών ανθρωπολόγων μέσω της συγκρότησης διακριτού ΦΕΚ κοινωνικών ανθρωπολόγων. Στην ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εν λόγω πανεπιστημιακών τμημάτων ενώ ο ΣΚΑΕ εκπροσωπείται από δύο μέλη του ΔΣ. Η ομάδα έχει πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις εντός του 2021, και έχει ξεκινήσει την επεξεργασία κειμένου περιγραφής των εν δυνάμει πεδίων απασχόλησης κοινωνικών ανθρωπολόγων.

Ψηφίσματα – Ανακοινώσεις

  • Ανακοίνωση για τη στοχοποίηση γυναίκας συναδέλφου και μέλους του ΣΚΑΕ (16 Μαρτίου 2021)

Το ΔΣ του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας καταδίκασε την στοχοποίηση και την αήθη επίθεση που δέχτηκε συνάδελφος, διδάσκουσα στο πανεπιστήμιο και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μας, μέσα από δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

  • Ανακοίνωση για την ανάκληση της έγκρισης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του επιστημονικού έργου με τίτλο «Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων μνημείων του λόγου των Ελλήνων Βλάχων» της Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης του Πολιτισμού των Βλάχων (18 Νοεμβρίου 2021).

Επιδίωξή μας είναι το επόμενο διάστημα να διευρυνθεί η συμμετοχή στον σύλλογο μέσα από πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν μέλη για την συγκρότηση ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος αλλά και δράσεις ανθρωπολογικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΣΚΑΕ.

[ > Περιγραφή εικόνας: Ένα από τα συμπληρωματικά λογότυπα του ΣΚΑΕ. Το συγκεκριμένο λογότυπο αποδίδει τα τέσσερα αρχικά γράμματα ΣΚΑΕ σε οριζόντια διάταξη ΣΚ, σε γεωμετρικά, αφαιρετικά σχήματα, χρώματος πορτοκαλί. Κάτω από το λογότυπο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα στα ελληνικά και τα αγγλικά ολογράφως η επωνυμία του συλλόγου: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ASSOCIATION OF SOCIAL ANTHROPOLOGISTS GREECE. – ]

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.