image Πρόσκληση 2ου Συνεδρίου ΣΚΑΕ 2024 (Ανανεώθηκε στις 26/10/2023) image Σεμινάρια της Τετάρτης (Πάντειο): Suffering through and bearing witness: how the ethnic becomes ethical in Serbia

Χορός και Διασπορά: 3η διαδικτυακή εκδήλωση της Ομάδας του ΣΚΑΕ για την Ανθρωπολογία του Χορου

Η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος για την Ανθρωπολογία του Χορού
του Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας
σας προσκαλεί

την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18.00

στη διαδικτυακή δράση με τίτλο

Χορός και Διασπορά

Η παρούσα δράση είναι η τρίτη που διοργανώνεται
ως μέρος της θεματικής σειράς διαδικτυακών ημερίδων που οργανώνει
η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος για την Ανθρωπολογία του Χορού.
Συντονιστής της Ομάδας: Ιωάννης Μάνος
Διοργάνωση ημερίδας: Χρήστος Παπακώστας
Συντονισμός ημερίδας: Ιωάννης Μάνος, Χρήστος Παπακώστας

Γλώσσα ημερίδας: Αγγλικά

στο ZOOM > https://us06web.zoom.us/j/86079256589

 

Programme

Welcome and Introduction
Dr. Ioannis Manos, Associate Professor of Social Anthropology,
Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia, Greece
Dr. Christos Papakostas, Associate Professor of Folklore and Greek Traditional Dance,
Department of Primary Education, University of Ioannina, Greece

Presentations

1. Dancing/competing (for) an identity: Greekamerican identity and folk dance.
Dr. Christos Papakostas

2. “Moving bodies” in a transnational context. The Greek folk dancing in Qatar group experience.
Caterin Vasilaki, PhD Candidate, Department of Primary Education, University of Ioannina, Greece

3. Dance in Immigrant and Ethnic Communities in the United States.
Dr. Anthony Shay, Professor of Dance and Cultural Studies, Pomona College, California, USA

4. Dancing the diasporic dream: complex modes of cultural identity amongst second and third generation migrant Indians.
Dr. Ann R David, Professor Emerita, of Dance and Cultural Engagement, Professor Emerita, University of Roehampton, UK

Κατεβάστε το Πρόγραμμα εδώ > ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΧΟΡΟΥ – Χορός & Διασπορά – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΟ

Abstracts and Biographical notes

(in English and Greek)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ/CHRISTOS PAPAKOSTAS

Dancing/competing (for) an identity: Greekamerican identity and folk dance

Χορεύοντας/διαγωνιζόμενος (για) μια ταυτότητα: ελληνομερικανική ταυτότητα και παραδοσιακός χορός

Abstract

The main objective of the presentation is to raise questions about the relationship between dance and diaspora based on the ethnographic example of Greek traditional dance competitions in the USA., (mainly the Folk Dance Festival on the West Coast). These are large-scale annual dance events, in which various issues are highlighted, such as:

– The dynamics of the formation of the Greek American diasporic identity

– Its relationship with mainstream America and the American dream

– The role of the church

In addition, the rifts and contrasts with the ‘motherland’ are identified regarding the practices and the reasons (discourse) for the targeting and aesthetics of the dance performances. The concepts “diaspora” and ” dance” are perceived as dynamic categories, which converse with each historical and socio-cultural context.

Περίληψη

Βασικός στόχος της παρουσίασης είναι να θέσει προβληματισμούς πάνω στη σχέση του χορού και της διασποράς βασιζόμενη στο εθνογραφικό παράδειγμα των διαγωνισμών ελληνικού παραδοσιακών χορών στις Η.Π.Α. ,(κυρίως το Folk Dance Festival στη Δυτική Ακτή). Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας ετήσια χορευτικά γεγονότα(dance events), στα οποία με επίκεντρο ή/και αφορμή τον χορό αναδεικνύονται διάφορα ζητήματα, όπως:

  • Οι δυναμικές συγκρότησης της ελληνοαμερικανικής διασπορικής ταυτότητας

  • Η σχέση της με την κυρίαρχη Αμερική και το αμερικανικό όνειρο

  • Ο ρόλος της εκκλησίας

Επιπλέον, εντοπίζονται οι ρήξεις και αντιθέσεις με την ‘μητέρα πατρίδα’ αναφορικά με τις πρακτικές και τους λόγους (discourse) για τη στόχευση και την αισθητική των χορευτικών παραστάσεων. Οι έννοιες «διασπορά» και «χορός» γίνονται αντιληπτές ως δυναμικές κατηγορίες, οι οποίες συνομιλούν με τα εκάστοτε ιστορικά και κοινωνικοπολιτισμικά συγκείμενα.

——————

Christos Papakostas (chrispapakostas@uoi.gr) is an Associate Professor of Folklore and Greek Traditional Dance in the Department of Primary Education, at the University of Ioannina, in Greece. From 2014 to 2021 he served as an assistant professor at the Faculty of Physical Education and Sports of the University of Athens in the subject “Greek Traditional Dance”. He studied at the Department of Physical Education and Sports Science of Democritus University of Thrace and he holds a major in Greek Traditional Dance. He worked as a professional dance teacher in various dance groups. He taught traditional percussion at the public music schools of Drama, Karditsa and Trikala. He received his PhD from the Department of History, Archeology and Social Anthropology of the University of Thessaly. He has taught anthropology, folklore, anthropology of dance and music at various universities in Greece (Thessaly, Ioannina, Western Greece, the Hellenic Open University and the TEI of Epirus). He taught in many folk dance groups in Greece and he also taught Greek traditional dances n Europe, Canada and U.S.A. He served several times as a judge in the Greek American Folk dance festivals(F.D.F & H.D.F.) His research interests focus on issues of dance anthropology, music, folklore and identities. In 2019 he edited, together with Nikos Poulakis, the collective volume. “Dancing Cultures. Globalization, Tourism and Identity in the Anthropology of Dance. In 2014, his first monograph entitled Saha isi baro ni nai: Roma dance and musical identities in Northern Greece was published. His Publications include, among others, the following articles: “Dancescapes of Dionysos: local(ethnic), national identities and the Olympics. A case study from Northern Greece. [Anthony Shay (ed.), Dance and Ethnicity. Oxford University Press, forthcoming], Folk narratives, identity and resistance. A case study. [Narratives across space and time: transmissions and adaptation (vol. III). Proceedings of International Conference. International Society for Folk Narratives and Hellenic Folklore Research and Academy of Athens, 2014], “Repertoire: theory vs practice. The Greek paradigm”. [Rethinking theory and practice. Proceedings of International Symposium on Dance Research. Centre National de Dance, Congress on Dance Research, Society of Dance History Scholars, 2008]. ‘Maitre et Serviteurs’. Espaces emotionnels et spectacles musicaux dans la Grece du nord.[ Revue Etudes Tsiganes 44-45, 2012], “Dance and Place: the case of a Roma community in Northern Greece” [Anthony Shay (ed.), Balkan Dance. Essays on Characteristics, Performance and Teaching.Mc Farland Publishers, 2008],

Ο Χρήστος Παπακώστας (chrispapakostas@uoi.gr) είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο αντικείμενο «Λαογραφία και Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός».  Από το 2014 έως το 2021 υπηρέτησε ως επίκουρος καθηγητής  στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου της Αθήνας στο αντικείμενο «Ελληνικός Παραδοσιακός χορός». Σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου ως και το  Πανεπιστημίου Θράκης με ειδικότητα στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό. Εργάστηκε  ως επαγγελματίας δάσκαλος χορού σε δύο Λύκεια των Ελληνίδων(Κομοτηνής και Δράμας) και σε διάφορους χορευτικούς συλλόγους στην Κομοτηνή(Πολιτιστικός σύλλογος Ξυλαγανής), στην Λάρισα(Σύλλογος Καρδιτσιωτών Λάρισας), την Καρδίτσα( Μορφωτικός Όμιλος Μυρίνης, Κ.Ι.Λ.Ε. ‘Απόλλων’) και στα Γιάννενα( Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος, Χορευτική Ομάδα Αδελφότητας Μ. Περιστερίου ‘Λάκμος’). Έχει διδάξει σε πολλά σεμινάρια παραδοσιακού χορού στην Ευρώπη , τον Καναδά και τις Η.Π.Α. Συμμετείχε ως κριτής στους διαγωνισμούς χορού της ελληνικής διασπόράς στις Η.Π.Α.( FDF και HDF). Δίδαξε παραδοσιακά κρουστά στα μουσικά σχολεία Δράμας ,Καρδίτσας και Τρικάλων.   Έλαβε το διδακτορικό του από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει διδάξει ανθρωπολογία, λαογραφία, ανθρωπολογία του χορού και της μουσικής σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας(Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Δυτικής Ελλάδας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο  Τ.Ε.Ι. Ηπείρου). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα ανθρωπολογίας του χορού και της μουσικής, λαογραφίας, ταυτοτήτων και κοινωνικής και πολιτισμικής συγκρότησης του τόπου. Το 2022 επιμελήθηκε μαζί με τη Ρένα Λουτζάκη τον συλλογικό τόμο « Εθνοχορογραφίες» Ομοίως, το 2019 επιμελήθηκε, μαζί με τον Νίκο Πουλάκη, τον συλλογικό τόμο. «Χορευτικοί Πολιτισμοί. Παγκοσμιοποίηση, Τουρισμός και Ταυτότητα στην Ανθρωπολογία του Χορού. Το 2014 εκδόθηκε η πρώτη του μονογραφία με τίτλο Σαχά ισί βαρό νι νάι: ρόμικες χορευτικές και μουσικές ταυτότητες στην Βόρεια Ελλάδα(Πεδίο 2014). Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα άρθρα: «Dancescapes of Dionysos: local(ethnic), national identities and the Olympics. A case study from Northern Greece.[Anthony Shay (ed.), Dance and Ethnicity. Oxford University Press, υπό δημοσίευση], Folk narratives, identity and resistance. A case study. [Narratives across space and time: transmissions and adaptation(vol. III). Proceedings of International Conference. International Society for Folk Narratives and Hellenic Folklore Research and Academy of Athens, 2014], «Repertoire: theory vs practice. The Greek paradigm». [Rethinking theory and practice. Proceedings of International Symposium on Dance Research.Centre National de Dance, Congress on Dance Research, Society of Dance History Scholars, 2008]. ‘Maitre et Serviteurs’. Espaces emotionnels et spectacles musicaux dans la Grece du nord.[ Revue Etudes Tsiganes 44-45, 2012], «Dance and Place: the case of a Roma community in Northern Greece»[Anthony Shay (ed.), Balkan Dance. Essays on Characteristics, Performance and Teaching.Mc Farland Publishers, 2008], «Εντόποιός; χορός και ρόμικος χώρος».[Ε. Αυδίκος, Ρ. Λουτζάκη & X. Παπακώστας (επιμ.), Χορευτικά Ετερόκλητα. Ελληνικά Γράμματα και Λύκειο των Ελληνίδων Δράμας 2004

CATERINA VASILAKI/ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Moving bodies” in a transnational context. The Greek folk dancing in Qatar group experience.

«Μετα-κινούμενα σώματα» σε ένα διεθνικό πλαίσιο. Η εμπειρία της χορευτικής ομάδας των Ελλήνων του Κατάρ.

Abstract

Defining and theorizing the term “diaspora” has been the subject of numerous analyses depending on the epistemological starting point for examining the phenomenon. A small corpus of recent studies explores “contemporary” or “late-modern diasporas” in a novel manner, that is by commingling issues of transnationalism and globalization. This presentation aims to offer an updated insight into the conceptualization of the notion “dance in diaspora” and to examine part of the multiple modalities of dance as a form of human experience and social (inter)action in the sociocultural context of the Greek diaspora in Qatar. It is part of my doctoral research conducted according to the ethnographic methodology. Within this theoretical framework, the presentation will focus on ethnographic data concerning two cases of dance performance in the Qatari public sphere (with local at first and then international viewing), in which the Greek folk dancing in Qatar group participated, addressing research questions about cultural identity, politics and diasporic representations.

Περίληψη

Ο ορισμός και η θεωρητικοποίηση του όρου “διασπορά” έχει αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων αναλύσεων, ανάλογα με την επιστημολογική αφετηρία εξέτασης του φαινομένου. Ένας μικρός αριθμός πρόσφατων μελετών διερευνά τις “σύγχρονες” ή “μετα-μοντέρνες διασπορές” με έναν πρωτότυπο τρόπο, συνδυάζοντας ζητήματα διεθνικότητας και παγκοσμιοποίησης. Αυτή η παρουσίαση έχει ως στόχο να προσφέρει μια επικαιροποιημένη εννοιολογική προσέγγιση της έννοιας “χορός στη διασπορά” και να εξετάσει μέρος των πολλαπλών λειτουργιών του χορού ως μορφής ανθρώπινης εμπειρίας και κοινωνικής (δια)δράσης στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της ελληνικής διασποράς στο Κατάρ. Πρόκειται για μέρος της διδακτορικής έρευνας, η οποία διεξάγεται με την εθνογραφική μέθοδο. Εντός αυτού του θεωρητικού πλαισίου, η παρουσίαση θα εστιάσει σε εθνογραφικά δεδομένα που αφορούν δύο παραδείγματα χορευτικής επιτέλεσης στη δημόσια σφαίρα του Κατάρ, με τοπική αρχικά και στη συνέχεια διεθνή προβολή, στα οποία συμμετείχε η χορευτική ομάδα των Ελλήνων του Κατάρ, αντιμετωπίζοντας ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την πολιτισμική ταυτότητα, την πολιτική και τις διασπορικές ανα-παραστάσεις.

——————

Caterina Vasilaki is a PhD Candidate at the Department of Primary Education of the University of Ioannina, Greece. Her doctoral research focuses on dance and education in the Greek diaspora. She holds a Master’s degree in “Dance Studies” from the Democritus University of Thrace and a Bachelor’s degree from the University of Ioannina on preschool education. Caterina has been teaching in educational institutions in Greece and Qatar for 20 years and is currently positioned at the Vocational Institute of Ilioupolis, Athens as the Erasmus+ European mobility programs and internships coordinator. Her academic work includes publications in peer-reviewed international journals, reviewing articles for publication, participation in conferences and collaboration/contribution to scientific book publications about dance. Her research areas include dance anthropology, focusing on dance in diaspora and embodied cognition.

Η Κατερίνα Βασιλάκη είναι Υποψήφια Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αντικείμενο της διατριβής της τον χορό και την εκπαίδευση στην ελληνική διασπορά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση: «Σπουδές στον χορό» από το ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ και πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει διδάξει σε εκπαιδευτικές δομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Κατάρ) για 20 χρόνια και τα τελευταία δύο υπηρετεί ως υπεύθυνη των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας Erasmus+ και της πρακτικής άσκησης στο Δ.ΙΕΚ Ηλιούπολης. Το ακαδημαϊκό της έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, κρίση άρθρων προς δημοσίευση, συμμετοχή σε συνέδρια και συνεργασία/συνδρομή σε επιστημονικές εκδόσεις βιβλίων με θέμα τον χορό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανθρωπολογία του χορού εστιάζοντας στον χορό στη διασπορά και την ενσώματη μάθηση.

ANTHONY SHAY

Dance in Immigrant and Ethnic Communities in the United States.

Χορός σε Μεταναστευτικές και Εθνοτικές Κοινότητες στις Η.Π.Α.

Abstract

The dances that individuals in immigrant and ethnic societies in the United States, a nation of immigrants, deem “folk dances” are very different than those found in the homeland. In this paper I will identify immigrant/ethnic dances, the contexts in which they are performed, both social and formal, and the concept of “parallel traditions” that permit the scholar the opportunity to look at each of these traditions in a fruitful way.

Περίληψη

Οι χοροί που τα μέλη μεταναστευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα έθνος μεταναστών, θεωρούν “λαϊκούς χορούς” είναι πολύ διαφορετικοί από εκείνους που απαντώνται στην πατρίδα. Σε αυτή την εργασία θα προσδιορίσω τους χορούς των μεταναστευτικών/εθνικών ομάδων, τα πλαίσια στα οποία επιτελούνται, τόσο κοινωνικά όσο και επίσημα, καθώς και την έννοια των “παράλληλων παραδόσεων” που παρέχουν στον μελετητή την ευκαιρία να εξετάσει κάθε μία από αυτές τις παραδόσεις με εποικοδομητικό τρόπο.

——————

Anthony Shay is professor of Dance and Cultural Studies at Pomona College in California. He is the author of fourteen monographs and edited volumes. His latest book titles are: “Folk Dance and the Creation of National Identity: Staging the Folk” (Palgrave Macmillan) and the edited volume “Dance in the Persianate World: Aesthetics, Histories, Performance” (Mazda Press). He was choreographer and founding director of the Aman Folk Ensemble and the Avaz International Dance Theatre, for fifty years.

Ο Anthony Shay είναι καθηγητής του Τμήματος Χορού και Πολιτιστικών Σπουδών του Pomona College της Καλιφόρνια. Είναι συγγραφέας δεκατεσσάρων μονογραφιών και επιμελητής συλλογικών τόμων. Οι τίτλοι των πιο πρόσφατων βιβλίων του είναι: «Folk Dance and the Creation of National Identity: Staging the Folk» (Palgrave Macmillan) και «Dance in the Persianate World: Aesthetics, Histories, Performance», επιμέλεια συλλογικού τόμου (Mazda Press). Υπήρξε χορογράφος και διευθυντής από την ίδρυση του Aman Folk Ensemble και του Avaz International Dance Theatre, επί πενήντα χρόνια.

ANN DAVID

Dancing the diasporic dream: complex modes of cultural identity amongst second and third generation migrant Indians.

Χορεύοντας το διασπορικό όνειρο: σύνθετες μορφές πολιτισμικής ταυτότητας σε Ινδούς μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Abstract

In this presentation, I examine aspects of movements of the Indian diasporas to the UK through the lens of dance practices. I take a theoretical frame using Arjun Appadurai’s concept of the diasporic imaginary (2004) and Ananya Kabir’s examination of the creolization of cultural practices through migration (2018) alongside the work of Steve Vertovec (1997, 2005), Rogers Brubaker (2005) and others for discussion. To illuminate the theoretical, I select examples from my fieldwork in Bollywood dance, ritual practices and the classical Indian dance style of Bharatanatyam to illustrate how the use of song and dance may transform traumatic diasporic processes into modes of resistance, survival and imagined futures. Diaspora as a form of cultural production supports my main argument.

Περίληψη

Σε αυτή την παρουσίαση, εξετάζω πτυχές των μετακινήσεων των Ινδών της διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα από τον φακό των χορευτικών πρακτικών. Ακολουθώ ένα θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας την έννοια του διασπορικού φαντασιακού του Arjun Appadurai (2004) και την έρευνα της Ananya Kabir σχετικά με την κρεολοποίηση των πολιτισμικών πρακτικών μέσω της μετανάστευσης (2018), παράλληλα με το έργο των Steve Vertovec (1997, 2005), Rogers Brubaker (2005) και άλλων προς συζήτηση. Για να διαφωτίσω το θεωρητικό πλαίσιο, επιλέγω παραδείγματα από την επιτόπια έρευνά μου σχετικά με τον χορό του Bollywood, τις τελετουργίες και το κλασικό ινδικό στυλ χορού Bharatanatyam για να περιγράψω τον τρόπο που η χρήση του τραγουδιού και του χορού μπορεί να μετασχηματίσει τραυματικές διασπορικές διαδικασίες σε τρόπους αντίστασης, επιβίωσης και φαντασιακών προοπτικών. Η διασπορά ως μορφή πολιτισμικής παραγωγής υποστηρίζει το κύριο επιχείρημά μου.

——————

Ann R. David, PhD, Professor of Dance and Cultural Engagement, has worked for over 20 years in tertiary education in dance. She is currently Visiting Professor at King’s College London, as well as a Cultural Engagement Fellow in their Culture, Media and Creative Industries department. She holds an Emerita position at the University of Roehampton where she worked for 17 years, including as Head of the Dance department for 6 years. Her research and teaching specialisms are in dance anthropology (ritual, migration, diaspora, embodied practice) and South Asian classical & popular dance; her dance training includes ballet, contemporary, folk, and the Indian classical styles of bharatanatyam and kathak. Her new book on Indian dancer Ram Gopal is about to be published by Bloomsbury. Ann is passionate about the need for the arts and dance in education, working closely with policy makers in the arts, and is on the board of several arts organisations. She has given public talks at the V&A, the British Library, British Museum and National Portrait Gallery and been involved in post-show discussions at Asia House, Nehru Centre, Sadler’s Wells, Southbank and the Bhavan. Ann has appeared on BBC radio and TV on several occasions and is on the editorial board of a variety of academic journals. Current interests are in creating cultures of (mutual) care in the arts that support an ecological dimension.

Η Ann R. David, PhD, Καθηγήτρια Χορού και Πολιτιστικής Ενασχόλησης, έχει εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πεδίο του χορού. Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Kings College του Λονδίνου, καθώς και συνεργάτιδα (fellow) Πολιτιστικής Ενασχόλησης στο τμήμα Πολιτισμού, Μέσων και Δημιουργικών Βιομηχανιών του κολλεγίου. Είναι Ομότιμη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Roehampton, όπου εργάστηκε για 17 χρόνια, μεταξύ των οποίων και ως επικεφαλής του Τμήματος Χορού για 6 χρόνια. Η έρευνα και η διδασκαλία της εξειδικεύονται στην ανθρωπολογία του χορού (τελετουργία, μετανάστευση, διασπορά, ενσώματη πρακτική) και στον κλασικό και λαϊκό χορό της Νότιας Ασίας. Η εκπαίδευσή της στον χορό περιλαμβάνει μπαλέτο, σύγχρονο χορό, λαϊκό χορό και τα ινδικά κλασικά στυλ bharatanatyam και kathak. Το νέο της βιβλίο για τον Ινδό χορευτή Ram Gopal πρόκειται να εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury. Η Ann υποστηρίζει με πάθος την ανάγκη συμπερίληψης των τεχνών και του χορού στην εκπαίδευση, συνεργάζεται στενά με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον τομέα των τεχνών και είναι μέλος των διοικητικών συμβουλίων πολλών καλλιτεχνικών οργανισμών. Έχει δώσει δημόσιες ομιλίες στο V&A, τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, το Βρετανικό Μουσείο και την National Portrait Gallery και έχει συμμετάσχει σε συζητήσεις μετά από παραστάσεις στο Asia House, το Nehru Centre, το Sadlers Wells, το Southbank και το Bhavan. Η Ann έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση του BBC και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων ακαδημαϊκών περιοδικών. Τα τρέχοντα ενδιαφέροντά της εντοπίζονται στη δημιουργία κουλτούρας (αμοιβαίας) επιμέλειας στον τομέα των τεχνών που υποστηρίζουν μια οικολογική διάσταση.

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.