image Σεμινάρια της Τετάρτης: Migrant / non-local temp work in Hungarian electronics and automotive industry: mechanisms of control and consent image Σεμινάρια της Τετάρτης, Πάντειον Πανεπιστήμιο: Digital Nomads and Culture-Vulture Poseurs: Plumbing the Cultural Depths of Gentrification in Oaxaca, Mexico

Call for Papers – «Σε Αναζήτηση Εναλλακτικών: πολιτική, ιδεολογία, κοινωνία»

Ο Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητ(ρι)ών και Υποψηφίων Διδακτόρων και Διδακτορισσών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το πανελλήνιο συνέδριό του, με τίτλο:

«Σε αναζήτηση εναλλακτικών: πολιτική, ιδεολογία, κοινωνία»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20-22 Οκτωβρίου 2023 στα Αμφιθέατρα (Ι και III) του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από διογκούμενες αντιθέσεις, πολυεπίπεδες κρίσεις και γοργές μεταβολές των όρων ζωής της πλειονότητας του πληθυσμού. Μεταβολές που σχετίζονται με την κρίση / αναδιάταξη των τρόπων παραγωγής, αναπαραγωγής και διανομής, εκβάλοντας σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής σφαίρας.

Οι εντεινόμενες ταξικές ανισότητες, οι νέες εργασιακές σχέσεις, οι οικονομικές κρίσεις, η περιβαλλοντική κρίση, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί — που φτάνουν να παίρνουν τη μορφή πολεμικών συγκρούσεων, το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, οι ανατροφοδοτούμενοι εθνικισμοί και ο ρατσισμός, καθώς και η έμφυλη καταπίεση και εκμετάλλευση, συνθέτουν το περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να παράξουμε θεωρητικές κατασκευές και να βαθύνουμε τα ερευνητικά ερωτήματα, με το βλέμμα στην κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε σε αναζήτηση αντιπαραδειγμάτων, ετερόδοξων οικονομικών θεωρήσεων, πολιτικών μετατοπίσεων και κοινωνικών πρακτικών που στοχεύουν στην επαναχάραξη των ορίων μεταξύ του τι είναι αναγκαίο και τι αποτελεί βιωμένη εναλλακτική.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ανοίξει έναν διεπιστημονικό διάλογο γύρω από τα παραπάνω ζητήματα τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και να διευρύνει την αντίληψή μας γύρω από αυτά σε πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Προκειμένου να εκπληρώσουμε τον παραπάνω στόχο, ως μέλη της επιστημονικής κοινότητας, οφείλουμε να εργαστούμε αξιοποιώντας τα μεθοδολογικά και αναλυτικά εργαλεία που διαθέτουμε, ώστε να εντάξουμε αυτόν τον διάλογο σε ένα επιστημολογικά άρτιο πλαίσιο. Επιθυμία μας είναι η θεματολογία του συνεδρίου να είναι διευρυμένη.
Ενδεικτικά, τα ερευνητικά πεδία είναι τα εξής:

 • Πολιτική Θεωρία
 • Πολιτική Φιλοσοφία
 • Πολιτική Ιστορία
 • Πολιτική Ανάλυση
 • Πολιτική Οικονομία
 • Πολιτική Επικοινωνία
 • Διακυβέρνηση
 • Κοινωνιολογία
 • Ψυχανάλυση
 • Σπουδές Φύλου
 • Εκλογική Κοινωνιολογία
 • Στρατηγικές Σπουδές
 • Παιδαγωγικές Σπουδές
 • Οικονομία
 • Οικολογία
 • Τεχνολογία

Προσκαλούμε όσες/όσους ενδιαφέρονται, να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στο Συνέδριο, το οποίο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακές φοιτήτριες, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, υποψήφιες διδακτόρισσες, υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές και μεταδιδακτορικές ερευνήτριες.

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την πρόταση τους για εισήγηση (με περίληψη από 300 έως 500 λέξεις) έως τις 07 Μαΐου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gsa.polsci.auth@gmail.com.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook και στο gsa.polsci.auth@gmail.com, ενώ συνεχείς ενημερώσεις για το συνέδριο θα αναρτώνται στη σχετική εκδήλωση στο Facebook.

 

Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
This website uses cookies to provide the best possible browsing experience. Please specify the Privacy Settings and/or click Agree to license cookies.